గౌతమి

గౌతమి

Saturday, March 25, 2017

మీనాక్షీ సుందరేశ్వరుల ప్రణయ కావ్యం_ డబ్బింగ్: శ్రీసత్య గౌతమి & రచన: తనీర్ శశి


Please click below on the link and listen


రచన: తనీర్ శశి

డబ్బింగ్: శ్రీసత్య గౌతమి

https://www.youtube.com/watch?v=8eUxDn_Qhho

Politically inspired figure Sharmishtha Chakraborty in London_My talkPlease click below on the link and listen my talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=oReMRyKi93E&feature=share

Artificial sweeteners పై నా సైన్స్ టాక్ ....


Please click below on the link and listen
https://www.youtube.com/watch?v=jCxvi5eO-iE&feature=share

ఇన్సులిన్ నిరోధకత మరియు స్త్రీ హార్మోన్లు- పై నా సైన్స్ టాక్.


Please click below link and listen the talk.
https://www.youtube.com/watch?v=pVwNI32RwwM&feature=share

నా వ్యాసం-ఇస్రో అద్భుత ఆవిష్కరణలు_రేపటికోసం అనే పత్రికలోశివరాత్రి సంధర్భంగా 'వార్త' కు నేను వ్రాసిన వ్యాసం- "దేవాధిదేవుడు శివుడు"