గౌతమి

గౌతమి

Friday, January 5, 2018

సంకష్ఠహర చతుర్ధి


సంకష్ఠహర చతుర్ధి అంటే సంక్లిష్ఠాలను హరించే చతుర్ధి అని అర్ధం. విఘ్నాలను, సంక్లిష్ఠాలను తొలగించే దైవం శ్రీ మహాగణపతి. చతుర్థి అనగా నాలగవరోజు ఆ మహాగణపతి రోజు. ఇది హిందువులకు ఎంతో ముఖ్యమైన రోజు. ఇది ప్రతినెలా జరుపుకొనే గణపతిపూజ. జనవరి 2018 లో శుక్రవారం 5వ తేదీన వచ్చ్నది, మరలా ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన ఈ పూజ జరుపుకొనవచ్చు. అలా ప్రతినెలా కృష్ణ పక్షంలో వచ్చే చతుర్ధి సంకస్ఠహర చతుర్ధి. తమిళనాడులో దీనిని సంకటహర చతుర్ధి అంటారు. ఇటువంటి చతుర్ధి మంగళవారనాడు పడినప్పుడు అంగారకి చతుర్ధి అంటారు. ఈ చతుర్ధి ని భారతదేశంలో నలుమూలలా చేసుకుంటారు, ముఖ్యంగా మహారాష్ట్రలో ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
.
పూజావిధానం:
***********
చతుర్ధిరోజున రోజంతా ఉపవాసముండాలి. ప్రొద్దున్నే లేచి లార్డ్ గణేశాకు నిత్యపూజ గావించుకోవాలి. ఉపవాసముండాలి, సాయంత్రం నైవేద్యాలతో, స్తోత్రపఠనాలతో పోఅజపూర్తి చేసుకోవాలి. సాయంత్రం చంద్రుని చూసి, ఆయనకు కూడా పూజా నైవేద్యాలు సమర్పించి, ఆ తర్వాత గణపతిని ధూప, దీప, నైవేద్యాలతో, అష్ఠోత్తర, సంకష్ఠహరస్థోత్రాలతో స్తుతించాలి. కొంతమంది పూర్తి ఉపవాసము కాకుండా ఒక్కపూట ఉపవశిస్తారు, శాఖాహారం మాత్రమే భుజిస్తారు. అది కూడా గణేష  పూజ అయిపోయాక మాత్రమే ఆహారం తీసుకోవాలి. గణపతి మోదకప్రియుడు గనుక తప్పకుండా మోదకాలను సమర్పించాలి. ఆపై ఆయనకిష్ఠమైన పళ్ళు, కాయలను సమర్పించుకోవచ్చు. పూజలో దూర్వాన్ని వాడాలి.
.
ఈ పూజయొక్క విశిష్ఠత ఏమనగా- శివుడు ఈరోజునే గణపతిని గణాధిపతిని చేశారు. గణపతికి మరోపేరు సంకష్ఠి. ఈపూజ చేసుకొన్నవారికి స్వేచ్చ, ఆరోగ్యం, సంపద, అదృష్ఠం కలుగును. ఈ పూజను శ్రీకృష్ణుడు యుధిష్టరునికి కూడా సూచించెను. దీని గురించి సంపూర్ణంగా భవిష్యపురాణం, నరసింహ పురాణాల్లో కూడా వ్రాయబడివున్నది.
.
క్రింది గణపతులు అమెరికాలో హూస్టన్ నగరంలో విలసిల్లుతున్న మీనాక్షీ టెంపుల్ లోని మహాగణపతి హోమశాల లోని విగ్రహ చిత్రాలు.