గౌతమి

గౌతమి

Sunday, September 11, 2016

2016 ఆటా (అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్, America Telugu Association) వారి చికాగోలో జరిగిన సిల్వర్ జూబ్లీ వేడుక సంధర్భంగా వెలువడిన సోవనీర్ బుక్ (ప్రత్యేక జ్ఞాపిక/సంచిక) "సంస్కృతి".


************
అందమైన మరియు విజ్ఞానదాయకమైన ఈ సోవనీర్ బుక్ ప్రచురణకు సమిష్టి కృషి చేసిన కమిటీ లోని నా తోటి మెంబర్స్ అందరకూ, అలాగే మంచి ఆర్టికల్స్ అందించిన రచయిత(త్రు)లకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 
.
అంతేకాకుండా ఈ బుక్ లో ప్రచురింపబడిన నా స్వంత రచన "తెలుగు సాహిత్యంలో స్త్రీపాత్ర స్వభావ పరిణామ క్రమం" అందరికీ నచ్చడం మరింత ఆనందదాయకం. ఇంకా చదవడానికి మిగిలినవారు తప్పక చదవండి, ఎలావున్నా చెప్పండి. థాంక్ యూ సో మచ్.
.
Lastly but not least ఇటువంటి సదవకాశాన్ని ఆటా వారు మా కమిటీకి అప్పజెప్పడం, అది విజయవంతంచేయగలగడం దైవనిర్ణయం. ఆటా కు అభినందనలు.