గౌతమి

గౌతమి

Wednesday, May 17, 2017

"మురిపెం"మాతృదినోత్సవ సంధర్భంగా అమ్మ మీద నేను వ్రాసిన కవిత "మురిపెం" - మే నెల తెలుగుతల్లిలో చదువగలరు. అందరకూ అభినందనలు మరియు చదివినందుకు ధన్యవాదాలు!