గౌతమి

గౌతమి

Saturday, December 31, 2016

Happy New Year 2017

https://www.youtube.com/watch?v=A6RXP3w5Oh4
.
తల్లీ బిడ్డకున్న ప్రేగు బంధం 
ప్రేయసీ ప్రియుల అనురాగం
గురు శిష్యుల మధ్య విశ్వాసం
మనిషికీ కాలానికి ఉన్న బాంధవ్యం
మారనిది చెరగనిది చిరగనిది
మోడీ అన్న 2000 నోటులా
.
నేటివరకూ అన్ని రాగాలని
సరాగాల పేరుతో నోట్లుగా మార్చుకున్న
అశేష జనావళికి ...
మార్పు "సంభవామి యుగే యుగే" యని
తెలియజెప్పిన 2016 కు జోహార్
.
కాదనలేదు కొన్ని అభ్యంతరాలు
లేదనలేదు కొన్ని అనివార్యాలు అసంభవాలు
సంభవింపజేసుండొచ్చు
మనోభావాలను దెబ్బతీసుండొచ్చు ...
కుటుంబ కలతలను రేపుండొచ్చు
ప్రేమికులను విడదీసి బాధించుండొచ్చు
ప్రమోషన్లను ఆపుండొచ్చు
ఇంక్రిమెంట్లను పెంచకపోయుండొచ్చు
ఆఫీసర్ల మతులను గతులను తప్పించుండొచ్చు
.
ఆన్నిటికీ కాలమే పరిష్కారమని
మతులను గతులను ఈ రోజుతో అఖరని
మనసున రధం ముగ్గేసి తాడు కట్టి లాగు
అద్దంలాంటి ఆడపిల్ల మనసులా
క్రొత్త సంవత్సరం వస్తుందనే ఉల్లాసాన్ని
ఊపిరిపీల్చు ...2017 ని ఆహ్వానించు ...
.

బూజు పట్టిన పాత మతిని మార్చు
2017 కైనా నువ్వేమివ్వాలనుకుంటున్నావో ఆలోచించు
అవసరానికి అవసరమయ్యే డబ్బే సంపాదించు
ఆశలను పెంచే డబ్బుకు ఉరకలువేయకు
చెంచులక్ష్మిచ్చే చాంచల్యాన్ని వదులు
స్థిరలక్ష్మిచ్చే స్థిరత్వానికి అలవాటుపడు
ఆరోగ్యం అదే వస్తుంది!