గౌతమి

గౌతమి

Thursday, November 5, 2015

ఈస్ట్రోజెన్ లోపాలు-మహిళల ఆరోగ్యం, quality of life పై వాటి ప్రభావం_నేను వ్రాసిన ఆర్టికల్- విశాలాంధ్ర నవంబర్ 1, 2015.


Click on the link to read the article (pages 19-20).

http://54.243.62.7/images_designer/article_docs/2015/11/1/Sunday1-11.pdf 

or
No comments:

Post a Comment