గౌతమి

గౌతమి

Monday, April 18, 2016

ఫిబ్రవరి సంచిక- "తానా పత్రిక" లో ప్రచురింపబడిన నా ఆర్టికల్ "కృత్రిమ మేధస్సుకి పరాకాష్ట వాట్సన్ మహాశయా !!!".


ప్రతి ఒక్క పేజీ మీద క్లిక్ చెయ్యండి పెద్ద ఇమేజ్ కోసం.


No comments:

Post a Comment