గౌతమి

గౌతమి

Saturday, November 5, 2016

ఇవాళ్టి ఆంధ్రప్రభ (తెలంగాణా ఎడిషన్) ఆదివారం స్పెషల్ బులిటన్ (06.11.16) లో ప్రచురింపబడిన నా కధ "పునాదిరాళ్ళు".

మీ అందరితో పంచుకోవడం మరింత ఆనందంగా ఉంది. తప్పకుండా చదివి ఎలావుందో అభిప్రాయం తెలుపగలరు. ధన్యవాదాలు. Please click on each image to see it bigger.
No comments:

Post a Comment