గౌతమి

గౌతమి

Saturday, March 25, 2017

ఇన్సులిన్ నిరోధకత మరియు స్త్రీ హార్మోన్లు- పై నా సైన్స్ టాక్.


Please click below link and listen the talk.
https://www.youtube.com/watch?v=pVwNI32RwwM&feature=share

No comments:

Post a Comment